Blog

W&T verplicht op basisscholen in 2020: reden tot paniek?

In het Techniekpact is onder meer afgesproken dat Nederlandse basisscholen in 2020 het vak Wetenschap en Techniek (W&T) aan moeten bieden. Volgens het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), dat scholen en bedrijven bij elkaar brengt, is er geen reden tot stress voor scholen.

Er is een tekort aan technici, terwijl de huidige samenleving schreeuwt om wetenschappelijke en technische kennis. Het Techniekpact, dat in 2013 werd ondertekend, heeft de doelstelling om daar verandering in te brengen. Het moet zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Er zijn concrete afspraken gemaakt tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid, waaronder dus het aanbieden van W&T op basisscholen. 2020 is de peildatum. En dat jaartal komt akelig dichtbij.

Volgens het KWTG, een netwerkorganisatie die scholen en bedrijven bij elkaar brengt en trainingen geeft aan leerkrachten, moeten scholen het ondanks die deadline niet als moetje zien. “Scholen moeten al zoveel en er is vaak weinig tijd”, beseft projectleider Jacqueline Goedhart. “Kijk als school naar wat je leerlingen wilt leren en hoe dit erin kan passen. Heel vaak blijkt trouwens dat scholen het vak al geven, zonder dat er over W&T wordt gesproken. Het is ook niets nieuws, het hoort al jaren bij het kerncurriculum. Kleuters leren al over zinken en drijven. Daarnaast kan het vak ook goed gecombineerd worden met vakken als taal en rekenen.”

Dingen uitproberen

Het vak W&T kan breed worden gezien, vertelt Goedhart. Van het ouderwetse ‘techniek’, met bijvoorbeeld houtbewerking, tot interessante proefjes en moderne mogelijkheden zoals 3D-printing. “De focus ligt voor ons heel duidelijk op ontwerpend en onderzoekend leren. We kijken naar de bredere talentontwikkeling van kinderen. Een onderzoekende houding, dingen uitproberen, is heel belangrijk in deze tijd. Het is goed om dat kinderen al op jonge leeftijd mee te geven. Dan zijn ze van nature nog heel nieuwsgierig.”

Op zoek naar partners

Haar tip voor scholen? “Als je dit goed op wilt pakken, moet je op zoek naar partners. Er zijn bijvoorbeeld meer dan tachtig technieklokalen in Gelderland. Ook kun je bedrijfsbezoeken organiseren of vmbo-leerlingen inzetten om een les te geven. Er is heel veel mogelijk als je als school weet welk doel je ermee hebt.”