Blog

Techniekpact 2020: samen voor betere techniek

Ruim zestig partijen tekenden op 13 mei 2013 het Techniekpact 2020. Het landelijke pact wil mensen enthousiast maken over techniek zodat de beschikbaarheid van bekwame technici aansluit op de toegenomen vraag van de arbeidsmarkt.

Concreet gezegd zijn jaarlijks 30.000 technici nodig om in de groeiende behoefte aan technisch personeel te voorzien. Om daarop in te zetten focust Techniekpact 2020 op drie ambities. Kiezen voor techniek: zodat meer mensen kiezen voor techniek. Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma aan de slag laten gaan in de technische sector.

En als laatst, werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan, elders inzetten in de techniek.
Uitvoeringskracht op regionaal niveau

De uitvoering van het Techniekpact gebeurt regionaal. Binnen vijf landsdelen zijn verschillende regio’s actief. In elke regio werken overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen regionale technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici.