Over ons

Techniekpact
Smart & Sustainable verbindt, adviseert en enthousiasmeert

Mensen enthousiast maken over techniek.
Laten kiezen voor techniek, laten leren in techniek en laten innoveren in techniek.

In een Gelders samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers en overheid brengen we vraag en aanbod op het gebied van techniek naar elkaar toe.
Het Techniekpact Smart & Sustainable is onderdeel van het landelijke Techniekpact 2020. Doel van dit pact is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Techniekpact Smart & Sustainable verenigt twee regio’s uit Gelderland: Health Valley Nijmegen en regio Arnhem, bekend om de innovaties op het gebied van energie.

Samen gaan we voor een betere technieksector aan de hand van twee ambities:

  • Onderwijsinnovatie; met digitalisering van het onderwijs, focus op een leven lang leren en professionalisering van docenten
  • Verhogen van de instroom in de technische opleidingen

We willen op alle fronten het tekort aan opgeleide technici terugdringen . Doel is om meer jongeren te laten kiezen voor techniek en het techniekonderwijs beter te laten aansluiten op de technologische innovaties, zodat bedrijven kúnnen innoveren dankzij kundige vakmensen.

Techniekpact Smart & Sustainable wordt met advies en supervisie ondersteund door The Economic Board Arnhem en Nijmegen, met Wageningen.

Meer weten over de landelijke missie? Bezoek de website van Techniekpact 2020.

Het Techniekpact Smart & Sustainable verbindt en ondersteunt tientallen projecten die zich hard maken voor een betere technieksector. Daarmee verhogen we de instroom in de technische sector en wordt Gelderland beter op de kaart gezet.

De projecten van Techniekpact Smart & Sustainable richten zich op drie pijlers:

  • Kiezen voor techniek, waarbij scholieren kennis maken met en enthousiast raken over techniek
  • Leren in techniek, waardoor kennis en kunde van vakbekwaam personeel aansluit op technologische ontwikkelingen
  • Innoveren in techniek, waarbij het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken in innovatieve projecten en de innovatieve ontwikkelingen in de regio laten zien

Techniekpact Smart & Sustainable is onderdeel van het landelijke Techniekpact 2020. De uitvoering van Techniekpact 2020 is onderverdeeld in vijf landsdelen. Techniekpact Smart & Sustainable valt onder landsdeel Oost. Ook de provincie Gelderland ondersteunt het Techniekpact.