Blog

Hybride docenten voor het technisch onderwijs

Het programma Techniekpact Smart & Sustainable is in het leven geroepen om de instroom in de techniek te vergroten. Een van de manieren om het techniekonderwijs te helpen met het vinden van de broodnodige extra docenten is het idee om zogenoemde hybride docenten aan te trekken.

Het biedt voor mensen die werken in de techniek de unieke kans om kennis te maken met studenten

 

Wat zijn hybride docenten?

Werknemers en zelfstandig ondernemers in de techniek komen daarbij een of twee dagdelen lesgeven bij een technische opleiding. Daarnaast blijven ze hun werk in de techniek gewoon doen. In principe krijgen ze voor de lesuren een detachering vanuit hun eigen bedrijf, liefst voor langere tijd.

Programmamanager van Techniekpact Smart & Sustainable Michiel van der Meer: “We hopen door die mensen voor de klas te zetten de techniekopleidingen ook aantrekkelijker te maken. En ervoor te zorgen dat er meer kinderen kiezen voor een techniekopleiding.”

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is inmiddels aan de slag gegaan met deze constructie en nodigt technici op haar website uit om te komen doceren.

Janneke Hoekstra, directeur van de faculteit HAN Techniek, legt het uit op de website van de HAN: “Denk aan het geven van gastlessen en het begeleiden van stagiairs en afstudeerders. Maar wij willen verder gaan. Maatwerk bieden en bij voorkeur een meerjarige samenwerking afspreken.”

Een bredere samenwerking

Van der Meer werkte samen met de faculteit Techniek aan de HAN om een breder verband op te zetten rond hybride docenten. Hiervoor organiseerde hij een serie bijeenkomsten met de HAN, de Gelderse ROC’s en een aantal scholingsfondsen. De vraag was: Wat kunnen we doen om meer hybride docenten te vinden? Binnenkort zullen ook enkele Brabantse partijen aanschuiven om hun expertise rond dit onderwerp te delen.

Van der Meer: “De hybride docenten zijn heel hard nodig omdat we goede docenten tekort komen in het technisch onderwijs. En het biedt voor mensen die werken in de techniek de unieke kans om kennis te maken met studenten. En uit te nodigen bij bedrijven en alvast iets aan werving te doen. Als je voor de klas staat, kun je studenten interesseren voor jouw bedrijf.”