Toptechniek in bedrijf

Om de aanwas aan technische vakmensen een steun in de rug te geven heeft Toptechniek in bedrijf alle Gelderse ROC’s gebundeld. In dit samenwerkingsverband zijn vier pilots uitgevoerd met focus op twee verschillende routes: vakmanschap en technologie. Bij beide focuspunten ligt de aandacht op de docenten; door hen bij te scholen over relevante onderwerpen. De opbrengsten van de pilots worden met alle deelnemers gedeeld.

Inmiddels heeft het initiatief ook een aantal versnelde routes ontwikkeld. Zo is in de sectoren automotive en ICT en Duurzaamheid het traject mbo-hbo verkort van acht jaar naar zes of zeven jaar. In het vmbo wordt hierop ingespeeld met een loopbaanoriëntatie en -begeleidingsprogramma om de doorstroom naar het mbo te vergroten.

Toptechniek in bedrijf Gelderland loopt nog tot de zomervakantie 2019 waarbij met name in Foodvalley, Arnhem en de Achterhoek deelactiviteiten plaatsvinden. Daarna gaat het project over in andersoortige programma’s in de regio.

Bezoek de website van Toptechniek in bedrijf of neem contact op met j.hazeleger@knooppunttechniek.nl voor meer informatie.