Opleiding Introductie Smart Industry

De Associate Degree-opleiding Smart Industry is een deeltijdopleiding van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) waarmee technische medewerkers op mbo-niveau zich verder ontwikkelen. In vier modules op hbo-niveau worden de cursisten uitgedaagd creatief, initiatiefrijk, flexibel, nieuwsgierig en ontwikkelgericht te werk te gaan in hun veranderende werkomgeving.

Verschillende gastdocenten uit participerende bedrijven geven tijdens de tweejarige opleiding toelichting op hoe in hun bedrijf thema’s van Smart Industry worden toegepast. Van Smart Product tot Informatisering en Smart Proces.

Meer weten? Vind alle informatie op de website van Associate Degree Smart Industry of e-mail naar deny.smeets@han.nl.