Ler(n)ende Euregio

Ler(n)ende Euregio is een Nederlands-Duits samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de grensstreken Rijn-Waal en Gronau-Enschede.

Internationalisering wordt gestimuleerd door mbo-studenten via uitwisselingen, projecten en stages kennis te laten maken met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland. Zo worden studenten van het middelbaar beroepsonderwijs als onderdeel van de eigen opleiding Euregionaal opgeleid.

Meer informatie over dit project? Bezoek de website van Ler(n)ende Euregio of neem contact op met w.koekkoek@roc-nijmegen.nl.