Lectoraat Sustainable River Management

Hogeschool van Hall Larenstein en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zetten zich gezamenlijk in voor het lectoraat Sustainable River Management. Binnen het lectoraat onderzoeken zij hoe het rivierengebied zowel veilig als aantrekkelijk kan blijven voor mensen, bedrijven en natuur, met als voornaamste doel om de samenwerking op het gebied van watermanagement te intensiveren.

Met projecten als ‘SteenGoed’ en ‘Circulair Uiterwaardenbeheer’ wordt vanuit het lectoraat nauw samengewerkt met onder andere de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Helicon om Gelderse rivierengebieden te (her)ontwikkelen. Studenten worden in verschillende fases van de projecten betrokken om de toepasbaarheid van de ideeën te testen.

Ga naar de pagina van het lectoraat Sustainable River Management om meer te lezen over de projecten of stuur een e-mail naar info@hvhl.nl.