Clean Mobility Center

Kennis en kunde rond duurzame mobiliteit worden samengebracht en gedeeld in het Clean Mobility Center. Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid worden hier product- en dienstinnovaties gefaciliteerd die bijdragen aan een schone, slimme en veilige mobiliteitswereld.

Het Clean Mobility Center richt zich op privaat, openbaar en goederenvervoer. Met het brede netwerk aan partners en experts kan het Clean Mobility Center helpen om innovatieve ideeën of projecten naar de markt te brengen.

Ga naar de website van het Clean Mobility Center voor meer informatie of mail naar info@cleanmobility.eu.