Automotive Center of Expertise (ACE)

Om de ontwikkelingen in de automotive-sector bij te benen is kenniscentrum Automotive Center of Expertise (ACE) opgericht. Binnen ACE werken de onderwijsinstituten Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Rotterdam en het bedrijfsleven samen aan drie belangrijke elementen: het uitvoeren van toegepast onderzoek, het bewerkstelligen van duurzame innovaties en het beter maken van het automotive-onderwijs.

De nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek worden geïntegreerd in de automotive-opleidingen. Zo betreden studenten beter voorbereid en up-to-date de arbeidsmarkt. Ook slaat ACE bruggen tussen kennisinstellingen en bedrijven voor kennisdeling. Daarmee fungeert het kenniscentrum als katalysator van de automotive-sector.

Bezoek de website van Automotive Center of Expertise voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@acemobility.nl.