Architecture in Health

Het lectoraat Architecture in Health van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voert multidisciplinair onderzoek uit naar woon- en leefomgevingen. Wat willen (met name oudere) mensen van hun woon- en leefomgeving en wat is er technologisch mogelijk? De sociale wetenschap wordt gecombineerd met techniek en door de onderzoekers vertaald naar slimme bouwkundige ontwerpen.

Binnen de verschillende onderzoeks- en promotieprojecten die samen met bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties of ouderenbonden zijn opgezet, werken de onderzoekers van het lectoraat samen met andere lectoraten, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Waar mogelijk dragen studenten bij aan onderzoek, en levert het lectoraat continue bijdragen aan de opleidingen van de faculteit Techniek van de HAN.

Meer informatie over dit lectoraat? Ga naar de website van Architecture in Health of stuur een e-mail naar Toine.vanLieshout@han.nl.